Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

επανεμφάνηση

...κι εκεί που έλεγα να αλλάξω αντικείμενο επανερχόμενος βρήκα μερικά μυνήματα με αποριες.. θα επιχειρήσω να τις λυσω στο εγκύς μέλον